Sovětský svaz spolupracoval s Hitlerem!

Dneska je již prokazatelné, že Sovětský svaz na politické a vojenské úrovni spolupracoval s nacistickým diktátorem Adolfem Hitlerem. Sověti mají přímou účast na vypuknutí 2. světové války (největším válečném konfliktu v historii lidstva).

Nepopiratelný fakt je, že Svaz sovětských socialistických republik (SSSR) spolupracoval s nacistickým Německem. Stalin mě dohody s Hitlerem na vojenské útoky. Například 17. září 1939 SSSR bez vyhlášení války přepadl Polsko už válčící s nacistickým Německem a zabral východní polovinu Polska. Tento útok přišel po dohodě s Německem. Wehrmacht a Rudá armáda při boji s posledními vzdorujícími polskými jednotkami aktivně spolupracovaly. K tomu je potřeba ještě zmínit Katyňský masakr  – povraždění polských důstojníků a příslušníků inteligence zajatých Sověty.

Pojďme se popdívat na šokující video, ve kterém Maršál Timošenko (národní komisař obrany SSSR) vítá nacistické generály s velkou úctou na Rudém náměstí v Moskvě (rok 1941)…